کد: 1066
شیرحصار

ظرفیت ۱۲ نفر - ۱ اتاق - استخر سرپوشیده - توالت فرنگی - کولر گازی دومنظوره

۱ شب / ۲ بزرگسال
۷۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1067
گراخک

ظرفیت ۱۲۰ نفر - ۲ اتاق - استخر سرپوشیده - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1068
گراخک

ظرفیت ۱۵ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز

۱ شب / ۲ بزرگسال
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1069
گراخک

ظرفیت ۳۰ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1070
گراخک

ظرفیت ۲۵ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1071
روستای ناظریه

ظرفیت ۱۵ نفر - ۳ اتاق - استخر روباز - سونا و جکوزی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1072
شاهنامه

ظرفیت ۴۰ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز

۱ شب / ۲ بزرگسال
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1073
ویرانی

ظرفیت ۱۵ نفر - ۲ اتاق - استخر روباز

۱ شب / ۲ بزرگسال
۶۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1074
شاندیز

ظرفیت ۱۵ نفر - ۱ اتاق

۱ شب / ۲ بزرگسال
۳۸۰,۰۰۰ تومان
کد: 1075
شاندیز

ظرفیت ۱۰ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۸۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1076
شاندیز

ظرفیت ۱۰ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز

۱ شب / ۲ بزرگسال
۵۰۰,۰۰۰ تومان