کد: 1067
گراخک

ظرفیت ۱۲۰ نفر - ۲ اتاق - استخر سرپوشیده - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1068
گراخک

ظرفیت ۱۵ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز

۱ شب / ۲ بزرگسال
۴۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1069
گراخک

ظرفیت ۳۰ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کد: 1070
گراخک

ظرفیت ۲۵ نفر - ۱ اتاق - استخر روباز - توالت فرنگی

۱ شب / ۲ بزرگسال
۵۰۰,۰۰۰ تومان